Inkomstenbelasting & vennootschapsbelasting

Inkomstenbelasting

Voor de ondernemers met een eenmanszaak, vennootschap onder firma, maatschap en commanditaire vennootschap verwerken wij de jaarrekening in de vorm van een winstbericht bij de aangifte inkomstenbelasting. De aangifte versturen wij elektronisch naar de belastingdienst.

Ook voor particulieren verzorgen wij het invullen van de aangifte inkomstenbelasting. Tevens beoordelen wij of u mogelijk recht heeft op toeslagen en verzorgen wij de aanvraag hiervan.

Vennootschapsbelasting

Rechtspersonen zoals de Besloten Vennootschap, Naamloze Vennootschap maar ook verenigingen, stichtingen en coöperaties zijn jaarlijks verplicht om aangifte te doen van de vennootschapsbelasting. Wij verzorgen de aangifte en sturen deze net als de aangifte inkomstenbelasting elektronisch aan de belastingdienst.