Jaarrekening

De jaarrekening geeft een overzicht van bezittingen en schulden per balansdatum en een overzicht van het resultaat over het afgelopen boekjaar. Ieder jaar stellen wij uw jaarrekening op en bespreken de resultaten. Daar waar mogelijk zullen wij u adviseren in kostenbesparingen of juist investeringen om de omzet te vergroten.

Wij kunnen uw jaarrekening digitaal bij uw bank aanleveren door middel van Standaard Bedrijfs Rapportage (SBR). In plaats van een papieren exemplaar ontvangt de bank een elektronisch bericht (XBRL) dat zij rechtstreeks in hun systemen importeren.

Publicatie Jaarrekening Kamer van Koophandel

BV en NV zijn verplicht om binnen 13 maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening bij de Kamer van Koophandel te publiceren. Wij kunnen eveneens via de Standaard Bedrijfs Rapportage (SBR) de jaarrekening elektronisch aan de Kamer van Koophandel versturen in XBRL formaat. De KVK importeert deze aangeleverde gegevens rechtstreeks in haar systemen.